הדרכה על מערכת SKEELZ

   

מפגש שבועי עם זהר אזולאי-שטיינפלד